Hitachi Filters

Support Chain logo dec2009V2.1Een van de belangrijkste manieren om de operationele en onderhoudskosten te verminderen is de systemen van de machine schoon te houden. Hitachi filters zijn ontwikkeld om superieure reinheid te verschaffen en verlengen de levensduur van de componenten.
Ze worden getest om de best mogelijke kwaliteit te behalen voor zowel de filters als de machines.

Service kit box 1500h-hiWaarom originele Hitachi filters gebruiken?
Het gebruik van originele filters is nodig om de kwaliteit van de machine te waarborgen, met de volgende voordelen:

  • Bescherming van de motor en de hydraulische componenten
  • Hogere prestaties machine
  • Minimale stilstand
  • Levensduur van de motor en de hydraulische componenten
  • Superieure kwaliteit
  • Geen gevaar voor de garantie.

Voordelen voor de klant:
Originele filters zullen zorgen voor een betere efficiëntie en lange-termijn financiële voordelen, zoals:

  • Op lange termijn kostenbesparing door minder stilstand
  • Een grotere productiviteit
  • Hogere restwaarde

1 Modellen om te vergelijken

close

Download formulier

Download direct